Hier zijn foto's van het buitenevenemt van 19 juli 2009.