Bestuur vereniging

 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende leden en hun respectievelijke rollen:
 
Jos Riemenschneider    Voorzitter
Ronald Kerckhoffs Secretaris, communicatie en webmaster
Eric Haufman Penningmeester en materialenman
Piet Schols Communicatie
Jef Conings Algemeen bestuurslid
 

Selectie bestuur

Elk actief lid van de vereniging kan zich melden als prospect bestuurslid. Idealiter bestaat het aantal leden uit een oneven aantal (excl. de voorzitter). Conform de statuten heeft de voorzitter geen stem, tenzij het bestuur uit een even aantal bestuursleden (excl. voorzitter) bestaat.

Formeel wordt een bestuurslid gekozen tijdens de jaarvergadering, tenzij er een bestuurspositie vacant is. In dat geval kan een prospect bestuurslid ook lid van het bestuur worden.

Adviseurs

Hoe actief een bestuur ook is, het kan altijd voorkomen dat niet alles wat er speelt bekend is binnen het bestuur. Mede daarom hecht het bestuur grote waarde aan zogenaamde adviseurs. Mensen welke actiever betrokken willen zijn bij de vereniging zonder zitting in het bestuur te willen nemen. Op deze manier krijgt het bestuur wel gevraagd en ongevraagd input van aandachtspunten waarop zodoende eerder geanticipeerd kan worden.