Niet alles is op papier vermeld geworden en voor het opstellen van onderstaand logboek moesten we ons soms baseren op gesprekken en aantekeningen die er zijn gemaakt en archiefstukken.

1953 - 

1954-

1955 -

1956-

1957-

1958-

1959-

1960-

1961 Jaren 60 carnaval

1962 Begin dit jaar werd door enkele inwoners van Ulestraten, in het bezit van het EHBO diploma en lid van de EHBO. Afd.  Meerssen het idee geopperd  om in Ulestraten een EHBO vereniging op te richten. In samenspraak met de EHBO afd. Meerssen werd deze nieuwe afdeling Ulestraten medio 1962 opgericht. Onze zustervereniging bestaat dus 50 jaar.

1963 Werd er gecollecteerd voor de EHBO vereniging, voor de collectebussen was huur verschuldigd aan de Bond.

1964 Blijkbaar was het de gewoonte om te collecteren aan de kerk uitgang en werden pleisters uitgedeeld.

1965 In de Staatscourant werd een nieuwe regeling aangekondigd  met betrekking tot het Eenheidsdiploma voor Eerste Hulp Bij Ongelukken.

1966 Het Oranje Kruis geeft de nieuwe regeling uit. Hierin staat o.m. de indeling van de lessen en het aantal lesuren  en tevens de exameneisen.

1967 Op 28 januari werd er een feestavond georganiseerd in de lokaliteit van de heer Dierx (Beekstraat 20) van 18-1 uur na middernacht. Deze feestavond was alleen toegankelijk voor de leden, hun huisgenoten en eventuele verloofden. Een diplomaverlenging kostte fl. 3,00.

Inkomsten voor de vereniging zijn o.m. de pleisteractie en de EHBO cursus bij papierfabriek Tielens. De aanschaf van een beademingsoefenpop was fl. 275,00. Tijdens de jaarvergadering in zaal Cals was ook de geestelijk adviseur Kapelaan Janssen aanwezig die Eerste Hulp erg interessant vond met het oog op naastenliefde. Als helper van zijn medemens blijkt het karakter van de EHBO-er niet egoïstisch.  

1968 Dit jaar zijn er grote strubbelingen, vooral binnen het bestuur. Het gaat om de organisatie binnen de vereniging.  Er zijn verwijten over en weer. Op 25 april, tijdens een ledenvergadering treed het voltallige bestuur af. Dhr. Vroemen, voorzitter en broeder Damiaan en mevr. Giessen, vormen het nieuwe bestuur.

1969 Voor de herhalingslessen werden een ‘pak’ boekjes besteld bij de Nationale bond.

Aan 20 dames van het N.K.V. Meerssen werd het certificaat ‘Levensreddende hulp’ uitgereikt. De leeftijd van de dames varieerde van 27 tot 65 jaar.

1970 Het bestuur is weer op volle sterkte. Er werd een voorstel tot contributie verhoging aangenomen. Fl. 7,50 per jaar. Ook werd er een half automatisch koffie zet apparaat aangeschaft.

1971 Tijdens de jaarvergadering in de jeugdherberg Roelandtshof  in de Bunderstraat werden enkele belangrijke punten aangenomen. Oefening met Lotus slachtoffers, er moest een prijzenkast komen, vragen om te collecteren tijdens de Amstel Gold Race, voor de pleisteractie werden zakjes bedrukt, huis aan huis bezorgt en ook weer opgehaald.

1972 Op 28 mei werd het 20 jarig bestaansfeest gevierd. De collecte tijdens de Amstel Gold race werd afgewezen maar wel stond er een EHBO ploeg klaar tijdens deze wielerwedstrijd. Aan de verenigingsarts werd  gevraagd meer aandacht te schenken aan de hartmassage.

1973 Een belangrijk jaar. De EHBO vereniging Meerssen-Bunde werd opgericht en bij Koninklijkbesluit van 17 januari 1974 goedgekeurd. Tijdens de jaarvergadering in januari werd de heer Heijnens voorzitter. Tijdens de carnavalsoptocht werd er gecollecteerd.  De vereniging nam deel aan een 5 tal EHBO-wedstrijden. 12,5 jaar lid waren de dames Giessen-Dohmen en Mullenders-Dolmans. 10 jaar lid de heren J.Conings en M. Gulikers. Nieuwe docent werd dr. Van Gasselt uit Bunde.  Een nieuwe cursus startte met maar liefst 31  personen. EHBO ondersteuning werd er gegeven aan de sportevenementen, de wielerrondes Meerssen-West en Bunde en het ruitertreffen in Meerssen alsmede de autocross in  Weert.  De dames Giessens-Dohmen, Mullenders-Dolmans en de heren  Jacobs en J. Gerards slaagden voor het toelatingsexamen voor Kaderinstructeur.   

1974 In mei werd er een grote rayonwedstrijd met maar liefst 25 ploegen gehouden op het schoolplein in Meerssen-West. 20 jaar lid waren  dd heren P. Jacobs, Elshout en Mommers. Woorden van waardering waren er ook voor hr. P. Bartholomeus, i v m  zijn Koninklijke onderscheiding. Tijdens de jaarvergadering was er niemand van de kascontrole commissie aanwezig en kon er dus ook geen nieuwe commissie benoemd worden.

1975 Slechte opkomst van de leden naar de oefenavonden en deelname aan de activiteiten Van d 85 leden waren er maar steeds ong. 25-30 en ook nog steeds dezelfde aanwezig. Uiteraard kwam dit de kwaliteit van de vereniging niet ten goede en ook nog eens omdat er best wel veel EHBO posten  in het dorp waren. Het voorstel om de contributie te verhogen naar 15 gulden, haalde het niet wel ging de contributie van Fl. 10 naar 12,50 gulden.

1976 De opkomst van de leden waren nu tussen de 50 en 60 personen. Van verschillende leden werd het diploma niet meer verlengd, i.v.m .te weinig deelname aan de herhalingslessen en ander activiteiten. Een huis aan huis collecte in Meerssen brengt 1250 gulden op en in Bunde het mooie bedrag van 713 gulden. Een nieuwe EHBOcursus met 38 deelnemers start , docent dr. A. Knols. Het damescomité Harmonie Rothem organiseert 4 kien- avonden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan onze vereniging.  De prijzenkast is klaar maar moet wel nog geplaatst worden.

1977 Het 25 jarig bestaansfeest werd gevierd. Een H. Mis in de kerk van St. Joseph Arbeider in West werd opgeluisterd door het PLEM koor.  Na de koffietafel werd aan maar liefst 34 cursisten het zo fel begeerde EHBO-diploma uitgereikt door  de burgemeester en dr. Knols. De grootste groep ooit in opleiding geweest.  Mevrouw Snel=Luiten was 25 jaar lid en ontving naast de vele gelukwensen en bloemen ook het Bronzen bondsinsigne. De jeugdcursussen worden gestart.  Opleiding B bij de scouting en opleiding A bij JeCeMe. Voor het examen Lotus in Eindhoven slaagde Giel Frijns. EHBO medewerking werd verleend aan de Gerberga tocht en de rolschaatswedstrijden in het Beukeboscke. 

Bij de gemeente werd een extra subsidie aangevraagd voor dit zilveren jubileum.

1978 De collecte tijdens de carnavalsoptocht brengt maar liefst  1050 gulden op. Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaansfeest van SV Meerssen en de opening van de nieuwe accommodatie werden enkele EHBO-ers gevraagd. Dr. Knols vraagt om meer aandacht bij de leden voor de hartmassage en voor een nieuwe beademingspop. Mevrouw Giessen vroeg aandacht voor betaling van de contributie om dat voortaan te doen via de acceptgiro. Dan werd het ook niet vergeten, er waren nog altijd enkele wan betalers. Er waren Prov. Voorlichtingsdagen voor Hulpverlening bij Rampen en Calamiteiten in Vredestijd.  Er waren nog diverse evenementen waaraan medewerking werd verleend: Amstel gold race Feesttent Beukeloord, judowedstrijden in Rothem. De jeugd EHBO krijgt meer gestalte.

1979 Contributie en diplomakosten werden vastgesteld op 20 gulden, door de gestegen kosten. Het bestuur wil het aantal bestuursleden terugbrengen naar 7 personen. Een tiental leden werden uitgeschreven. Het punt klachten werd niet meer in de notulen verwerkt. In verband met een slankheidscursus in het Groen Kruis gebouw worden er op de dinsdagavond geen herhalingslessen gehouden, wel voor de jeugdleden. Als er ook in Bunde verbandposten komen wil die gemeente 150 gulden per post geven. In Meerssen zijn deze posten al aanwezig. Voor de rolschaatswedstrijden van de Geulmennekes worden EHBO posten gevraagd. Het Bronzen Bondsinsigne werd uitgereikt aan de heren Bartholomeus, Jacobs en Mommers voor hun 25-jarig lidmaatschap van de vereniging. Een rayonoefening in de speeltuin trok veel belangstelling.  Naast de huldiging van de jubilarissen was er de diploma uitreiking aan 11 cursisten. De Rayonoefening in de speeltuin van ‘West’ werd een groot succes. De ploeg van de Nederlandse Spoorwegen Maastricht werd winnaar.

1980 Er vond een bestuurswisseling plaats. Mevr. Giesen-Dohmen werd voorzitster en de heer Heijnens werd penningmeester. De collecte in Bunde viel tegen, de leden uit Bunde nemen folders mee om meer bekendheid te geven aan het EHBO werk. De jeugdcursussen voor A en B diploma draaien op volle toeren. Op 5 april reikt burgemeester Mr. Louis Corten van Meerssen aan 58 jongens en meisjes van basisschool ‘de Gansbeek’ het A-diploma jeugd EHBO uit. De jeugdleden kregen de opleiding van de dames Giesen-Dohmen en Mullenders-Dolmans en dhr. Timmermans. De projector in het Groene Kruis gebouw had  een waarde van meer dan 10.000 gulden en werd verzekerd. In de school van Geulle is een jeugdcursus B met 29 leerlingen. Voor de nieuwe cursus heeft de heer Gerards per cursist  een snelverband nodig. Er word door de Koninklijke Marechaussee een les avond over het gebruik en de gevaren  van drugs gehouden. 

1981 In de sporthal te Meerssen hield de GOM een basketbal toernooi. De verbandkamer werd hier gebruikt als rommelhok. Op advies van de EHBOvereniging werd deze verbandkamer aangemerkt als verbandpost en kwam er dus ook een verbandkist te staan. Mevrouw van Gerwen werd de taakverdeling van het bestuur uitgelegd. Mevrouw Mullenders-Dolmans ontvangt een bloemstuk in verband met het behalen van het Nederlands Kampioenschap Kaderinstructeurs. De reanimatiecursus kost 1200,00 gulden en word gegeven door de GGD, onder toezicht van de Hartstichting.

1982 In de aula van de Gerberga Mavo werd een vergadering gehouden ivm het afscheid van de Geestelijk Adviseur dhr. Janssen. Voorstel bestuur uitbreiden met 2 personen omdat het werk voor het huidige bestuur te veel was. Mevrouw van werd de nieuwe secretaresse. Door de herindeling zijn er nu 2 EHBO verenigingen actief. De jeugd EHBO bestaat 5 jaar en is een bloeiend clubje. Ter gelegenheid hiervan gaan de jeugdleden 5 dagen op kamp ( in Mesch), niet alleen EHBO, maar ook andere activiteiten worden op touw gezet. De afscheidsreceptie van de Geestelijk adviseur werd bezocht en EHBO hulpposten  werden ingericht voor de Amstel Gold Race, de Wielerbedevaartronde te Bunde, de Bundercross. Het 30 jarig bestaansfeest werd 11 juni op grootse wijze  gevierd. Hoogte punt was de onderscheiding van 2 jubilarissen. Mevr. Snel-Luiten, 30 jaar lid van de bond werd onderscheiden met het bondsinsigne in zilver. Mevrouw Lemaire-Cabo ontving de Bondsinsigne in brons. Jos Gerards bedankte ieder aanwezige receptie ganger aan het einde van de receptie.   

1983 Ulestraten werd op 9 juni tot ’rampgebied’ verklaard. Er werd een noodhospitaal ingericht. Vanuit het crisiscentrum’ de Proosdijhoeve’ volgde burgemeester Mans, het reddingswerk op de voet. In juni was het feest voor 8 jubilarissen. Dhr. P. Jacobs ontving het zilveren bondsinsigne en dhr. Wanten het bronzen bondsinsigne. De EHBO-broche voor 10 jarig lidmaatschap ontvingen de dames: E.v.d.Coelen-Mol, H. Hendriks-Goossens, Nijssen en Cortenraad-Mol; de heren  G.Frijns en Canna.  Locoburgemeester Pierre Giessen, reikte nog een 15 EHBO-diploma’s uit.

1984 De optochtcommissie besluit de optochtcollecte op carnavalsmaandag 5 maart toe te kennen aan de jeugd EHBO-Meerssen. 28 mei is er een grote buitenoefening met Lotus in de speeltuin van West. In het bowlingcentrum te Valkenburg nemen  7 cursisten deel aan de opleiding reanimatie.

1985Tijdens de jaarlijkse ontspanningsavond in bowlingcentrum Valkenburg werden diverse onderscheidingen en bloemen uitgereikt.  Zilveren insigne  voor de mevrouw Giessen en voor de heren P. Bartholomeus, H. Mommers en drs . A. Knols. Het bronzen insigne was voor mevrouw M. Mullenders.                                                             

1986-

1987-

1988-

1989 In café ‘de Hoepel’ vond de diploma uitreiking plaats aan 12 cursisten door burgemeester K. Majoor. Met de aantekening ‘ Reanimatie’.

1990 Ter ere van 12 jubilarissen werd in september een feestavond gehouden. Uit handen van de voorzitter van het district Zuid-Limburg  ontvingen drs. A.Knols, het gouden bondsinsigne voor 15 jaar arts-docent; J. Gerards, het zilveren bondsinsigne wegens  20 jaar lidmaatschap en 15 jaar kaderinstructeur;  en zilver ook voor mevrouw M. Mullenders voor 30 jaar lidmaatschap.

1991 -

1992 40 jaar EHBO Meerssen-Bunde. De jeugd EHBO bestaat 15 jaar en de lessen worden onder schooltijd gegeven op  de basisscholen. Tijdens al die jaren was het een komen en gaan van leden en cursisten. Het hoogste aantal leden was 102. Lid van het eerste uur en dus 40 jaar actief was mevr. L.Snel-Luiten, zij is inmiddels draagster van de bronzen en zilveren bondsinsigne van de Katholieke Nationale Bond voor EHBO. Voor de receptie in ‘de Stip’, bestond grote belangstelling. Hier waren veel oud-leden en vrienden aanwezig. Mevrouw Snel-Luiten ontving de gouden EHBO speld.  Het gemeentebestuur bood, gepaard gaande met veel lovende woorden, een enveloppe met inhoud aan. 

1993 Tussen de inkomsten en uitgaven van de jeugd EHBO zit een heel groot verschil.  De boekjes en het materiaal worden steeds duurder terwijl de subsidie steeds minder word. Voorstel om tijdens de carnavalsoptocht te collecteren. De toetreding van EHBO Limburg naar de bond EHBO verloopt moeizaam.

1994 EHBO-Limburg sluit zich aan bij het Oranje Kruis. De vereniging kan via EHBO Limburg gebruik maken van de diensten van het Oranje Kruis.

1995   27 maart  huldiging jubilarissen en jaarvergadering. Na ruim 35 jaar inzet voor onze vereniging bedankt mevr. Giesen zich als bestuurslid. Zij blijft aan de vereniging verbonden als adviseur en als voorzitter/penningmeester van de jeugd EHBO. Voor dit vele werk ontving Mevrouw A. Giesen een onderscheiding in goud. Voorzitter J. Gerards werd onderscheiden voor zijn 25 jarig lidmaatschap, voor 40 jaar lid werden onderscheidingen in goud uitgereikt aan de heren  P. Jacobs en H. Mommers.                                                             EHBO hulp wordt gevraagd tijdens het badmintontoernooi in de sporthal. 

1996 Het Groene Kruis maakt bekend dat er voortaan huur betaald dient te worden voor het gebruik van de ruimte in het Groene Kruis gebouw.   De vereniging kan in ‘de Stip’ terecht voor oefen en cursusavonden en kan ook enkele kasten met EHBO materiaal plaatsen. 

1997 Een consulente van het Astma fonds komt een lezing houden. 14 jubilarissen worden gehuldigd voor resp. 10-, 15- en 20-jarig lidmaatschap van de EHBOvereniging. Er werd geen pleisteractie meer gehouden, EHBO hup werd verleend in de ‘Koprol’ bij judo club  Bunde en Harmonie Meerssen bij het ‘Trucktrekkersfestival’. 

1998 Een druk jaar wat betreft de hulpaanvraag bij evenementen zoals: Nederlandse kampioenschappen Wielrennen, Zomerfestival op de Mart, Midzomermarktfeest, Sportdag Stella Maris, Schoolsport Olympiade.  De ‘R’ op het EHBOdiploma vervangt het woord Reanimatie. Bert Scheffers had zijn vuurdoop als docent en bedankte iedereen voor de gelegenheid die hem geboden werd om les te geven.

1999 Tijdens de jaarvergadering werden Koos Beckers, voorzitter en E. Haufman, bestuurslid herkozen. Mevr. Els van der Coelen-Mol ontving de bronzen onderscheiding, in zilver werd een onderscheiding uitgereikt aan Giel Frijns. Bij de manege feesten  en de Limburgse Turnkampioenschappen werden EHBO posten gevraagd. 

2000 Het leden aantal is sterk terug gelopen. Plannen worden gemaakt om cursisten te werven en een nieuwe EHBO cursus te starten. Ook de contributiebetaling loopt niet naar tevredenheid. Spoedige betaling is noodzakelijk. Bij de bestuursverkiezing stelt mevr. Van Gerwen zich niet meer herkiesbaar. Aangezien zich niemand voor deze functie beschikbaar stelt woerd er een kleine ‘nadenk pauze ingesteld. Francien ging gelukkig nog een jaar door als secretaris. Opnieuw waren er jubilarissen. Mevr. A. Giessen 40 jaar lid; drs A. Knols en mevr. M. Joha, beiden 25 jaar lid, mevr. Y.Beving, 20 jaar lid. Voor haar verdiensten ontvangt mevr. A. Giesen het beeldje de Barmhartige Samaritaan. Voor het 50 jarig bestaansfeest werd een jubileumcomité opgericht.

2001 Gestart werd met een nieuwe cursus EHBO, mede om het ledenaantal weer op peil te krijgen. In december slaagden alle cursisten het EHBO diploma De aanvraag voor hulp bij evenementen is enorm. 17 mei was het feest in de St. Franciscusschool in Bunde, Maar liefst 67 leerlingen van groep 8a en 8b hadden zich onder leiding van de groepsleerkrachten G. Gulikers en P. Cabo, goed voorbereid op het examen. De examinatoren waren van mening dat met veel inzet en kennis allen het EHBO jeugd-diploma verdienden. Piet Schols neemt het secretariaat over van Francien van Gerwen.

2002 Met maar liefst 9 slachtoffers werd in het hele pand van de Notenbalk in Ulestraten een grote oefening gehouden, samen met de brandweer Meerssen. Deze oefening trok vel belangstelling. Het Oranje Kruis introduceert het nieuwe onderwijs, waarbij volgend jaar gewerkt zal worden met modules. In zaal ‘de Hoepel’ ging een nieuwe EHBO cursus van start. Het ‘gouden jubileum’ werd gevierd op 26 oktober. Een geweldige receptie, met o.a. het gemeente Bestuur en EHBO Limburg,  deze laatste waren niet met lege handen naar Meerssen gekomen. Een gouden bondsonderscheiding was er voor Francien van Gerwen en Koos Beckers,  een zilveren voor Ronald Gits, brons was er voor Maria Janssen-Timmermans, Jef Conings en Rik Akkermans. Een tiental leden namen deel aan de oefening ‘Air Vittal’op het vliegveld.

2003 De EHBO lesstof werd vernieuwd, hierdoor is het niet wenselijk om weg te blijven bij de herhalingsavonden, als leden enkele evenementen ‘gedraaid hebben. Om de contributie op tijd binnen te krijgen ontwikkelt het bestuur een ‘incassoformulier’. Instructeur Ronald Gits, stopte wegens persoonlijke omstandigheden, met alle EHBO activiteiten.

2004 Lovende woorden had voorzitter Koos Beckers voor de scheidende instructeurs: Jos Gerards en Bert Scheffers, hij dankte hen voor de jarenlange inzet voor d vereniging. Op uitnodiging van de GGD namen ruim 20 leden deel aan een groot AED project. Hiervoor werden 8 EHBO-verenigingen uitgenodigd. Als tegenprestatie schonk de GGD een AED. Om het vrijwilligers werk te stimuleren kregen wij van de Provincie Limburg 1000 Euro. Een herhalingsavond werd verzorgt door Mevr. Akkermans van de Brandwonden Stichting. In totaal waren er  bij 12 evenementen EHBO hulp posten aanwezig.

2005 Ten gevolge van een noodlottig bootongeluk op 9 januari overleed ons trouw EHBO-lid Lou Janssen.   24 mei Francien van Gerwen Wijnands ontvangt de Gemeentelijke onderscheiding; de Marsna-ere penning uit handen van burgemeester Kockelkorn. Een nieuwe EHBO cursus gaat van start o..lv.  instructeur Frans Braun.  Bert Scheffers stopt als instructeur van onze vereniging. Tijdens de jaarvergadering worden door het bondsbestuur de volgende onderscheidingen uitgereikt: De Barmhartige Samaritaan aan Koos Beckers;  Bondsonderscheiding in Goud aan Giel Frijns en de bondsonderscheiding in brons aan Y. Beving-Stassen en J. Timmermans.

Het huldigen van leden met staat van dienst voor onze vereniging hield niet op. Tot erelid van onze vereniging werden benoemd: Mevr. A. Giesen-Dohmen, Francien van Gerwen-Wijnands, dhr. Jos Gerards en  verenigingsarts dr. A. Knols.  Koos Beckers stelt zich niet meer herkiesbaar als voorzitter, blijft wel als adviseur aan de vereniging verbonden. Paul Claessens werd gekozen als voorzitter, E. Haufmann herkozen en E. van der Coelen-Mol  als nieuw gekozen bestuurslid. (penningmeester) Voor een  lezing over oogziekten was grote belangstelling. ‘DeAanhawwers’ bestaan 55 jaar en de vereniging is met enkele EHBO posten aanwezig. Hulp werd er ook geboden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaansfeest van de kerk St, Joseph Arbeider.

2006 Een jaar met bestuurlijke problemen, waarbij een mediator werd aangesteld om de problemen te analyseren. Tijdens de jaarvergadering werd aan Paul Claessens de zilveren- en aan Roel Koch de bronzen bondsonderscheiding uitgereikt.  Op 19 juni is weer een diploma uitreiking en op 15 mei een oefening in de Stip. Verenigingsarts Jeroen van Hoorn, gaat zich specialiseren tot kinderarts en verlaat onze vereniging voor deze studie.  Ons lid Rik Akkermans kreeg een hoge onderscheiding van Scouting Nederland.De Internationale richtlijnen m.b.t. de Reanimatie werd herzien. H. Frings, werd gekozen tot de nieuwe voorzitter van onze vereniging. Een koninklijke onderscheiding was er voor Jo Heijnens, Naast het vele werk voor het I.V.N. en Speeltuin St. Joseph, was hij ruim 20 jaar bestuurslid van de EHBO vereniging. 10 jaar bestuurslid jeugd EHBO en Lotusslachtoffer.

2007 Tijdens de carnavalsoptocht van ‘deAanhawwersj’  werd gecollecteerd om de ‘kas’ te spekken.  Alle opleidingen en lesmateriaal kost handenvol geld.  Rondom ‘de Stip’ werd een grote buitenoefening gehouden. Jef Conings versterkt het bestuur (evenementen) Erik Smeets behaald het diploma kaderinstructeur EHBO. Tijdens de 55e jaarvergadering  werden enkele bondsonderscheidingen uitgereikt; brons voor Eric Haufman, zilver voor Els van der Coelen-Mol en goud voor Herman Frings. Het bondskruis 3e klas werd uitgereikt aan Giel Frijns. Vrijdag 5 oktober was een zwarte dag voor onze vereniging, voorzitter Herman Frings, is op 55 –jarige leeftijd onverwacht overleden. De vereniging moet een zeer actieve voorzitter missen. In oktober is een lezing over ‘wandelletsels’. 12 kandidaten slaagden voor het EHBO-diploma. Koos Beckers is tot aan de jaarvergadering in 2008 interim-voorzitter . 

2008 In januari start een nieuwe cursus EHBO/Reanimatie/Verbandleer. Ter gelegenheid van Koninginnedag werd Rik Akkermans benoemd tot lid in de Orde van oranje Nassau. Eind  mei waren enkele EHBO-ers aanwezig bij de Relatie dag en Open dag van de MTB ( Maastrichtse Toeleverings Bedrijven). Tijdens de jaarvergadering werden Mevr. I. Tummers en dhrn R. Kerckhoffs en Piet Schols in het bestuur gekozen. Jos Riemenschneider werd de nieuwe voorzitter.  Voor zijn vele verdiensten voor de vereniging op welk gebied dan ook, werd Koos Beckers benoemd tot erelid van onze vereniging. In juni was er een buitenoefening in de speeltuin in ‘West’. Op 15 december konden 8 cursisten hun  EHBO kennis laten zien en behaalden het diploma. Uit handen van burgemeester Offermanns ontving Jef Conings de Gemeentelijke ‘Marsna Erepenning van Verdiensten van de Gemeente Meerssen’. Hij was 4x11 jaar lid van ‘de Aanhawwersj’ en ruim 30 jaar lid van onze vereniging. EHBO-posten waren er bij gelegenheid van het 90 jarig bestaansfeest van SV Meerssen en de huldigingswedstrijd SV Meerssen 1 – Feyenoord 1.

2009 Nieuw is dat toekomstige gastouders een kinder EHBO cursus dienen te volgen. De leerlingen van groep 8 van de scholen  in ‘West’ en Rothem  krijgen weer EHBO-les. ZLF schuttersfeesten van Schutterij St. Remigius van 16 t/m 19 juli met ruim 54 schutterijen. 26 EHBO-ers, bemensen samen met de GGD, GHOR en de brandweer van Meerssen, diverse hulpverleningsposten. Het werd een geweldig feest met veel positieve reacties voor onze vereniging. Stephanie Costongs komt het bestuur versterken. Erelid Mevr. Giesen-Dohmen is 50 jaar lid. De reanimatie estafette is in Stella Maris op 18 september. Ook de organisatie van de Marathon vraagt om EHBO-hulp. Bij toekomstige EHBO cursussen is het bedienen van een AED verplicht.

2010 Start nieuwe cursus EHBO op 11 januari. In Stella Maris is een bijeenkomst over “Maatschappelijke stage”, leerlingen gaan dan stage lopen bij instellingen, spotverenigingen en ander maatschappelijke verenigingen. In het gemeentehuis is overleg voor het volgende ZLF, nu van schutterij St. Barbara. Dit evenement is verlopen mede door een goede opkomst van onze leden.  ‘Sjots en Sjeif’ viert het 2 x 11 jarig bestaan en wij zijn weer present met EHBO-posten. Op de scholen zijn ook weer de jeugdopleidingen voor EHBO-A gestart. KNVB trainer Bert van Marwijk werd gehuldigd tijdens een grote manifestatie op de Markt, onze EHBO-ers waren aanwezig.

2011 Het 60 jarig bestaansfeest in 2012 gat een vast agendapunt worden tijdens de bestuursvergaderingen. De heer Palmen, verpleegkundige in het epilepsiecentrum Kempenhaege, geeft een lezing over ‘Epilepsie’. Een petit jubileum comité is samengesteld, en bestaat uit: Math Vandewall, Pierre Giesen, Will Penners en namens het bestuur EHBO, Jef Conings en Piet Schols. Een inspanningsverplichting om als EHBO-er deel te nemen aan evenementen zal mogelijk worden aangepast in  het huishoudelijk reglement. Er werden  12 jubilarissen gehuldigd. EHBO posten werden bemand tijdens het Bondsschuttersfeest van schutterij St. Barbara.

2012 Een nieuwe cursus EHBO/Reanimatie/AED, start om maandag 9 januari met 12 cursisten.   Collecte tijdens Carnavalsoptocht ‘de Aanhawwersj’