Ontstaan

Terugkijkend in de geschiedenis van de EHBO, komen wij in 1947 uit, wanneer de Joodse gemeente in Meerssen officieel ophoudt te bestaan.  De inboedel van de Synagoge wordt grotendeels verhuisd naar de leeggeroofde synagoge van Maastricht. Het synagoge gebouw blijft staan en wordt verkocht aan aannemer Martens. Vervolgens doet het dienst als repetitielokaal, gymnastieklokaal en als  verenigingsgebouw van de EHBO-vereniging.

In de tijd dat er dreiging uitging uit het Oostblok, werd de Katholieke Bond voor EHBO direct na de oorlog aangewezen door het Hoogwaardig Episcopaat om de EHBO-leer voor het Katholieke volksdeel te organiseren. 300 Afdelingen. 12.000 mannen en vrouwen, waren al werkzaam op basis van vrijwilligheid. Men vond het noodzakelijk dat er op korte termijn zeker nog eens 10.000 leden bijkwamen. Na een oproep startte de EHBO-vereniging Meerssen in 1952 met de eerste activiteiten.

EHBO in Limburg

In de dertiger jaren werden hier en daar in Limburg en in de meeste gevallen onder supervisie van het Groene Kruis EHBO-verenigingen opgericht. De belangstelling van de bevolking voor het EHBO werk was bepaald niet overweldigend. De tweede wereld oorlog bracht hierin een grote ommekeer. Al snel na die tweede wereldoorlog hadden de verschillende verenigingen behoefte aan onderling contact, hetgeen er toe leidde dat enkele verenigingen samen kwamen om deze contacten vorm te geven. In 1945 vormden deze verenigingen, waarbij Meerssen vermoedelijk ook aansloot, de huidige Limburgse Bond voor EHBO.    

De EHBO werd te groot en te log voor het Groene Kruis, dus werd de organisatorische band tussen beide organisatie ontkoppeld.

Oprichting EHBO Vereniging Meerssen-Bunde

Op 1 juni 1952 werd in Meerssen de afdeling Meerssen van de Katholieke Nationale Bond voor E.H.B.O.  opgericht. Initiatiefnemers waren o.a. Mevr. Leerschool, dr. Retera en dhr.Lassouw. Mevr. Leerschool werd voorzitter. De vereniging in huidige vorm is opgericht op 31 juli 1973 onder de naam vereniging EHBO Meerssen-Bunde, en vormt de voortzetting van de afdeling Meerssen van de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken. Een eigen onderkomen kreeg de vereniging pas sinds 1975, men kreeg toen een onderkomen in het Groen Kruisgebouw, en wisselde vervolgens nog regelmatig van verblijfplaats. Zo weerden de eerste cursussen gegeven in de vroegere Landbouwschool aan de Lange Raarberg, daarna was er een verhuizing naar zaal Cals aan de Markt, het souterrain van de H. Hartschool en de jeugdherberg Roelandtshof aan de Bunderstraat. De allereerste kader instructeur  was dhr. C. Janssen, die samen met dr. Retera de praktische en theoretische lessen verzorgde. Vele kaderinstructeurs en arts-docenten zouden nog volgen, zoals dhr. Van Es, dhr. Jaspers, mevr. Blommers, dhr. Stijns, mevr. Giessen (erelid),  dhr. J. Gerards (erelid), dhr. R.Gits, Bert Scheffers, Frans Braun, E. Smeets, Vivian Willems. De arts-docenten waren o.a. dr. Leenders, dr. Stalmeier en dr. A. Knols (ere-lid), Roel Koch, Jeroen van Hoorn.