Maandag 11 juni a.s. organiseert de EHBOvereniging Meerssen-Bunde haar jaarlijkse buitenoefening in de speeltuin St. Joseph. De EHBO-ers kunnen dan hun vaardigheden en kennis tonen. Het werken in teamverband, handelen en behandelen van slachtoffers, middels een diagnose stelling.

Een viertal simulatieslachtoffers zullen aan deze oefening medewerking verlenen, zij zullen letsels en verwondingen zo realistisch mogelijk uitbeelden waarna het de beurt is aan de EHBO-ers om handelend op te treden.  

De buitenoefening begint voor de leden om half acht in de Stip, waar verdere uitleg over de oefening verstrekt zal worden.

Belangstellenden kunnen deze buitenoefening bijwonen. Zij zijn vanaf  20.00 uur welkom in speeltuin St. Joseph.